1. Sınıf Öğrencilerimiz Eğitsel Etkinlik Derslerini Seçtiler.

1. Sınıf öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım sınıfında, bütün eğitsel etkinliklerin bilgisi verilerek, Bilgisayar Öğretmenimiz , Program Geliştirme Uzmanımız ve 5. sınıflardan gönüllü öğrencilerimizin desteğiyle, yaşına uygun olarak, akran dayanışması içinde eğitsel etkinlik derslerini beraber seçtiler.